Členská schůze v roce 2020

Publikováno 31.Prosinec 2019 v kategorii Informace

Výroční členská schůze se koná v sobotu 21. března 2020 od 9:00 hod. v zasedací místnosti klubovny ČRS MO Praha 4 – Braník, 147 00 Praha 4, Modřanská 120/33.

Rybářský kroužek mládeže 2019 / 2020

Publikováno 13.Září 2019 v kategorii Informace

Po polovině září 2019 začal nový ročník kroužku pro mládež. Stále je několik míst volných.

Další informace na stránkách kroužku: http://rybarskykrouzekbranik.webnode.cz/

Kontakt:
vedoucí kroužku – Ruda, mobil: 777719395,
e-mail: rudaflorian@seznam.cz

Školení nových členů v roce 2020

Publikováno 12.Září 2019 v kategorii Informace

Školení dospělých

Školení je nepovinné, je určeno zejména začínajícím rybářům. Nicméně k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku ze znalosti souvisejících ustanovení.
Na školení a přezkoušení se hlaste alespoň 4 dny před školením e-mailem u hospodáře naší MO pana Jaroslava Koutného, e-mail: koutnyjaro@gmail.com nebo v kanceláři MO Braník.
Termíny školení a přezkoušení v naší organizaci, vždy od 18:00 hod.

Termíny školení pro první čtvrtletí:
Školení: středa 8.1.2019
Zkoušky: středa 15.1.2020

Školení: čtvrtek 6.2.2020
Zkoušky: čtvrtek 13.2.2020

Školení: čtvrtek 5.3.2020
Zkoušky: čtvrtek 12.3.2020

Přezkoušení žadatelů o rybářský lístek. K získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku. Oprávněním k zajištění výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku byly pověřeny organizační jednotky ČRS.
Zkouška se skládá z písemného testu ověřujícího znalost rybářského řádu a ústního přezkoušení z poznávání ryb. Dohromady je třeba získat nejméně 50% bodů.
Uchazeči o přezkoušení složí před zahájením zkoušky poplatek ve výši 100,- Kč.

Termín brigády na klubovně naší MO 2020

Publikováno 11.Září 2019 v kategorii Informace

Brigáda na údržbu interiéru a exteriéru naší klubovny bude v sobotu 25. dubna od 8:30 hod.
V případě potřeby se výbor vyhrazuje právo vypsat další termíny brigády.

Další možnosti splnění pracovní povinnosti pro naše členy:
Pro členy MO ČRS Územního svazu města Prahy je možné využít nabídky MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. více informací na www.rybaripraha.cz

Členská schůze schválila úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů ze stávajících 60ti roků tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy a tělesně postižené se nemění.
V praxi to znamená, že v roce 2020 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1956 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.

Potvrzení o odpracovaných brigádách je nutno odevzdat do 30.11.2020, Pracovní povinnost je 10 hodin / rok.
Neodpracované hodiny uhradí člen a dorostenec částkou 40,- Kč / 1 hod., celkem tedy 400,- Kč za 10 neodpracovaných hodin.

Zájezdy v roce 2020

Publikováno 27.Srpen 2019 v kategorii Informace

Termín jarního a podzimního zájezdu bude včas oznámen na našem webu a ve vývěsní skřínce klubovny MO.
Pojedeme na soukromý revír, povolenku hradí MO. Přihlášky týden předem telefonicky nebo e-mailem.

Zájezdy v roce 2019:
První zájezd se konal v sobotu 18. května 2019 na revíru „Rybník Písák“. Počasí nám přálo, i když polední slunce výrazně zpomalilo aktivitu pstruhů duhových, které jsme lovili na přívlač a mušku.
Druhý zájezd byl 28.9.2019 na soukromý revír Rybník Hrušov, který se nachází v Brandýse nad Labem se také vydařil. Tohoto zájezdu se zúčastnili jak dospělí členové naší MO, tak i děti z našeho rybářského kroužku. Účastníci chytili 2 jesetery okolo 1 metru a několik desítek kaprů ve velikosti 55 až 85 cm.

Račí mor – nový leták v PDF

Publikováno 11.Červen 2019 v kategorii Informace

Vážení přátelé.

na níže uvedeném odkazu je nový leták s důležitými zásadami k ochraně původních
druhů raků.

S pozdravem „Petrův zdar!“

výbor ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/420/069051.pdf?seek=1559125265

Výjimka na letní 24 hodinový rybolov na pražských revírech

Publikováno 28.Březen 2019 v kategorii Informace

Vážení sportovní přátelé.

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9. 6. 2017 s nabytím právní moci dnem 12. 6. 2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu.
Seznam revírů s 24 hodinovým rybolovem je uveden v platném Soupisu mimopstruhových revírů ČRS ÚSMP. Na těchto revírech je povolen 24 hodinovým rybolov v období od 16. 6. do 31. 8.

Výbor MO

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

Publikováno 23.Květen 2018 v kategorii Informace

Vážení členové naší místní organizace,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) vstupují 25. května 2018 v platnost nové zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Rádi bychom Vás ujistili, že Vaše osobní data, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším členstvím v Českém rybářském svazu jsou zpracovávány a chráněny dle platné legislativy vstupující nově v platnost. Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů je uložena v kanceláři místní organice.

V rubrice „Archiv“ najdete „Manuál pro pobočné spolky ČRS ke směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR)“.

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta