Zahájení rybolovu na nově otevřeném mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 205 RN Kotlářka

Publikováno 29.Září 2018 v kategorii Informace

Vážení sportovní přátelé.
Dovolujeme si vás upozornit na aktualitu webu ČRS Územního svazu města Prahy, kde informujeme o zahájení rybolovu na nově otevřeném mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 205 RN Kotlářka – http://www.rybaripraha.cz/obsah/nov-ryb-sk-rev-r-na-zem-hlavn-ho-m-sta-prahy
Tento příspěvek byl doplněn o fotografie z prvotního zarybnění.

S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

výbor ČRS MO Praha 4 – Branik

Školení nových členů v roce 2018 / 2019

Publikováno 10.Září 2018 v kategorii Informace

Školení dospělých

Školení je nepovinné, je určeno zejména začínajícím rybářům. Nicméně k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku ze znalosti souvisejících ustanovení.

Na školení a přezkoušení se hlaste alespoň 4 dny před školením e-mailem u hospodáře naší MO pana Jaroslava Koutného, e-mail: jaroslav@az.cz nebo v kanceláři MO Braník.
Termíny školení a přezkoušení v naší organizaci, vždy od 18:00 hod.

Termíny školení pro podzim 2018:

školení 11.10.2018
zkoušky 18.10.2018

školení 1.11.2018
zkoušky 8.11.2018

termíny na prosinec budou oznámeny později.

Přezkoušení žadatelů o rybářský lístek. K získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. je potřeba složit zkoušku. Oprávněním k zajištění výuky, přezkoušení a vystavení osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku byly pověřeny organizační jednotky ČRS.
Zkouška se skládá z písemného testu ověřujícího znalost rybářského řádu a ústního přezkoušení z poznávání ryb. Dohromady je třeba získat nejméně 50% bodů.
Uchazeči o přezkoušení složí před zahájením zkoušky poplatek ve výši 100,- Kč.

Rybářský kroužek mládeže 2018 / 2019

Publikováno 09.Září 2018 v kategorii Informace

POZOR ZMĚNA !!! Kroužek se koná (v tomto školním roce) ve středu.

v klubovně MO ČRS Braník, Modřanská 120/33, 147 00, Praha 4 – Braník

Informace na stránkach kroužku budou aktualizovány v dohledné době: http://rybarskykrouzekbranik.webnode.cz/

Kontakt:
vedoucí kroužku – Ruda, mobil: 777719395,
e-mail: rudaflorian@seznam.cz

Zájezdy v roce 2018 – podzimní zájezd zatím nepotvrzen

Publikováno 01.Září 2018 v kategorii Informace

Vzhledem k aktuální kvalitě vody na revíru plánovaném pro jarní zájezd jsme se rozhodli tento zájezd zrušit.

Plánujeme 2 zájezdy na soukromý revír, povolenku hradí MO.
termíny: 19.5.2018 a 22.9.2018
Přihlášky týden předem v MO nebo přes naši webovou stránku, kde budou včas uvedeny aktuální informace o revíru.

Těšíme se na Vaši účast na zájezdech v roce 2018.

Výbor MO

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

Publikováno 23.Květen 2018 v kategorii Informace

Vážení členové naší místní organizace,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) vstupují 25. května 2018 v platnost nové zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Rádi bychom Vás ujistili, že Vaše osobní data, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším členstvím v Českém rybářském svazu jsou zpracovávány a chráněny dle platné legislativy vstupující nově v platnost. Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů je uložena v kanceláři místní organice.

V rubrice “Archiv” najdete “Manuál pro pobočné spolky ČRS ke směrnici k ochraně osobních údajů (GDPR)”.

Termíny brigád na klubovně naší MO 2018

Publikováno 14.Květen 2018 v kategorii Informace

Dne 12.5.2018 proběhla brigáda na údržbě interiéru a exteriéru naší klubovny V případě potřeby se výbor vyhrazuje právo vypsat další termín brigády.

Další možnosti splnění pracovní povinnosti pro naše členy:
Pro členy MO ČRS Územního svazu města Prahy je možné využít nabídky MO ČRS Praha 5 – Zbraslav. více informací na www.rybaripraha.cz

Členská schůze schválila úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů ze stávajících 60ti roků tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy a tělesně postižené se nemění.
V praxi to znamená, že v roce 2018 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1955 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.

Potvrzení o odpracovaných brigádách je nutno odevzdat do 30.11.2018, Pracovní povinnost je 10 hodin / rok.
Neodpracované hodiny uhradí člen a dorostenec částkou 40,- Kč / 1 hod., celkem tedy 400,- Kč za 10 neodpracovaných hodin.

NOVÉ RYBNÍKY PRO PRAŽSKÉ RYBÁŘE

Publikováno 03.Duben 2018 v kategorii Informace

Vážení přátelé.

dovolujeme si vás upozornit na nový příspěvek na pražských webových stránek:

http://www.rybaripraha.cz/obsah/nov-rybn-ky-pro-pra-sk-ryb-e

výbor MO

Důležité – změna denní doby lovu ryb v mimopstruhových revírech

Publikováno 22.Březen 2018 v kategorii Informace

Vážení přátelé,

podle novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§ 12) se od 1. dubna 2018 mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

- v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin

- v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

více informací též na: www.rybaripraha.cz

Členská schůze v roce 2018

Publikováno 21.Březen 2018 v kategorii Informace

Výroční členská schůze se konala v sobotu 17. března 2018 od 9:00 hod. v zasedací místnosti klubovny ČRS MO Praha 4 – Braník, 147 00 Praha 4, Modřanská 120/33.
Zprávu o činnosti za rok 2017 a usnesení členské schůze naleznete níže v samostatném příspěvku.

Zvýšení členského příspěvku

Publikováno 01.Prosinec 2017 v kategorii Informace

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje členský příspěvek u dospělých členů na 500,- Kč.

Jde tak o 1. navýšení po 9 letech, a to o 100,- Kč. O navýšení rozhodl poslední Sněm Českého rybářského svazu.

Další »

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta