Usnesení výroční členské schůze ČRS, z.s., MO Praha 4 – Braník z 18.03.2023

Publikováno 19.Březen 2023 v kategorii Informace

Členská schůze schvaluje:

  1. zprávu o činnosti MO za rok 2022 (tato zpráva obsahuje dílčí zprávy jednotlivých odborů),
  2. účetní závěrku za rok 2022,
  3. rozpočet na rok 2023,
  4. zprávu účetního,
  5. členské povinnosti zůstávají pro rok 2023 nezměněny, tj. odpracovat 10 hodin, případně uhradit 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členská schůze bere na vědomí:

  1. zprávu dozorčí komise.

Členská schůze ukládá výboru MO:

1. zabezpečit hospodaření MO tak, aby bylo v souladu s rozpočtem MO, provést k 30. 6. 2023 kontrolu hospodaření,
2. v roce 2023 uspořádat dle možností minimálně 1 brigádu na údržbě klubovny a okolí klubovny naší MO. Členové mohou využívat pro splnění nabídku brigád s celoměstskou působností. Výbor MO si vyhrazuje právo zorganizovat v naléhavém případě brigádu v objektu a okolí klubovny MO
3. zajišťovat v průběhu roku školení nových členů a mládeže v předepsaném rozsahu formou testů, zejména s ohledem na stávající vyhlášky o rybářství,
4. zajišťovat řádnou ochranu a údržbu klubovny,
5. věnovat maximální pozornost mládeži, zejména organizováním jejich zájmové činnosti v rybářství,
6. zajišťovat rybářské zájezdy podle plánu práce,
7. organizovat a zajišťovat pracovní povinnost členů vyplývající z členských povinností,
8. v případě, že to umožní finanční možnosti MO, poskytnout příspěvek na povolenku členům seniorům, kteří jsou členy naší MO více než 5 let, takto: členům nad 73 let ve výši ½ ceny územní povolenky ÚSMP a členům MO nad 83 let poskytnout povolenku ÚSMP zdarma.  
 

Výroční členská schůze ukládá členům MO:

  1. plnit členské povinnosti na úkolech MO,
  2. sledovat aktuální zprávy a informace ve vývěsní skříňce MO a na webové stránce MO,
  3. účastnit se akcí pořádaných MO zejména rybářských zájezdů.

Podpisy členů návrhové komise:

Martin Černoch, v. r. (předseda návrhové komise)

RNDr. Ludvík Hanuš, v. r. (člen návrhové komise)

Jana Bláhová, v. r. (člen návrhové komise)

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta