Dopis členské základně – informace z členské schůze v listopadu 2014

Publikováno 21.Listopad 2014 v kategorii Archiv

Vážení členové, kolegové rybáři,

Rádi bychom vás informovali o aktuální situaci naší místní organizace. Tato situace byla popisována již na několika předchozích členských schůzích, ale na poslední členské schůzi konané v sobotu 22. 11. 2014 jsme museli přistoupit k opatřením zajišťujícím činnost naší místní organizace i v příštích letech.
Vedle poklesu počtu členů je zejména velmi kritická personální situace ve výboru. Kdy počet členů klesl meziročně o 30% a víceméně není do budoucna zajištěna funkce jednatele. Důvodem odchodu dlouholetých členů výboru je jejich věk, případně úmrtí.

Proto vás žádáme: podpořte svou organizaci vstupem do výboru! Neptejte se, co pro vás udělá organizace s 91-letou historií, ptejte se, co vy můžete udělat pro její záchranu!

Potřebujeme náhradu za jednatele pana Josefa Kalouse a dále potřebujeme personálně posílit vedení kroužku mládeže.

Funkce jednatele obnáší zejména agendu spojenou s prodejem povolenek, členských známek, případné přijetí úhrady za nesplněnou pracovní povinnost. Dále jednatel zajišťuje běžnou agendu mezi schůzemi výboru, které se konají každých 14 dnů mimo měsíců července a srpna. Jedná se zejména o vyřizování pošty a ukládání peněžních prostředků do banky. Samozřejmě je plno dalších drobných činností. Jednatel je nejvíce zatížen ke konci roku a v prvním kvartálu nového roku, tedy při odevzdávání úlovkových lístků a při výdeji povolenek. V dalších měsících už je agenda výrazně méně náročná.
Jednatel pobírá pravidelnou měsíční finanční odměnu (mimo dobu prázdnin, tj. mimo červenec-srpen).

Kroužek mládeže se schází každý čtvrtek od 15:30 do 17:30 mimo dobu školních prázdnin. Více na http://rybarskykrouzekbranik.webnode.cz/
případně přímo kontaktovat sl. Irenu Oupicovou přes e-mail: Irena.Oupicova@gmail.com.

Dále bychom vás rádi informovali o aktualitách z poslední členské schůze:

Poslední rok, kdy jsme měli nárůst členské základny dospělých, byl rok 2002, kdy k 31.12.2001 bylo 1258 členů a k 31.12.2002 bylo 1342 členů. Další roky už členů ubývalo:

ke konci roku 2004 počet členů 1289,
ke konci roku 2005 počet členů 1132,
ke konci roku 2006 počet členů 1078,
ke konci roku 2007 počet členů 1055,
ke konci roku 2008 počet členů 1031,
ke konci roku 2009 počet členů 1009,
ke konci roku 2010 počet členů 958,
ke konci roku 2011 počet členů 910,
ke konci roku 2012 počet členů 856,
ke konci roku 2013 počet členů 812,
v roce 2014 zaplatilo členství 776 dospělých členů.

• Vzhledem k demografickému vývoji a navazující legislativě a vzhledem k nepříznivému vývoji počtu členů navrhl výbor 3 změny k zajištění vyrovnaného hospodaření místní organizace.

Členská schůze pak přijala toto usnesení:
• Schůze bere na vědomí rozhodnutí výboru o snížení ročních funkcionářských odměn, které budou od roku 2014 včetně stanoveny součtem ceny nejdražší celosvazové povolenky + 400,00 Kč. Tato celková částka se rozumí po zdanění srážkovou daní.
• Schůze schvaluje úpravu pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů ze stávajících 60ti roků tak, že bude kopírovat platnou zákonnou úpravu termínu pro přiznání starobního důchodu. Tzn. osvobození od pracovní povinnosti se bude posouvat v souladu s výše uvedenou zákonnou úpravou podle data narození člena až na konečných 65 roků. Osvobození od pracovní povinnosti pro ženy a tělesně postižené se nemění.
• Schůze schvaluje omezení příspěvku na povolenku ČRS ÚSM Praha pro členy nad 70 roků, resp. poskytování této povolenka zdarma pro členy nad 80 roků. Vzhledem k demografickému vývoji členské základny naší místní organizace jsme nuceni přistoupit k následující změně: hranice pro nárok na tuto výhodu se posouvá o 3 roky, tzn. hranice je nově 73 a 83 roků.

Vysvětlivky:
• K úpravě pravidel osvobození od pracovní povinnosti dospělých členů – v praxi to znamená, že v roce 2015 budou osvobozeni naši členové narození v roce 1952 a starší. Připomínáme, že tato výhoda, tj. možné osvobození od pracovní povinnosti, nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS.
• K omezení příspěvku na povolenku ČRS ÚSM Praha pro starší členy – v praxi to znamená, že tato výhoda bude přiznána pro rok 2015 členům narozeným v roce 1942, resp. 1932. Ostatní podmínka pro přiznání této změny, tj. členství v naší MO minimálně posledních 5 let, se nemění. Připomínáme, že tato výhoda nevyplývá ze Stanov ani Jednacího řádu ČRS a je plně na rozhodnutí naší MO.

Věříme, že podpoříte svojí místní organizaci.

Jenom bychom vás ještě na závěr chtěli informovat, že naše branická organizace není sama, kterou postihuje tento negativní vývoj. Stejná situace je i v ostatních zemích Evropy a v ostatních organizacích zájmové činnosti.

Za Český rybářský svaz, místní organizaci Praha 4 Braník

S pozdravem „Petrův zdar!“

Milan Wišo Josef Kalous

předseda jednatel

Navigace


Hledat


Odkazy


Meta